Bc. Marián Žofaj
Chudenická 1059/30
Praha 10
IČO: 05765501
zofa@zofa.cz